آشنایی با انواع جرائم مالیاتی برای صاحبان مشاغل - تدبیرحساب

آشنایی با انواع جرائم مالیاتی برای صاحبان مشاغل

مالیات پولی است که توسط مردم و بر اساس قانون یک کشور برای تامین مخارج عمومی آن دولت پرداخت می‌شود. در واقع تمامی افرادی که در شغلی مشغول به کارند و بیمه تامین اجتماعی برای آنان لحاظ می‌شود ملزم به پرداخت مالیات هستند. در صورت پرداخت نکردن این مالیات شما مرتکب جرم مالیاتی می‌شوید. اما یک همراه با تجربه می‌تواند شما را در تسلیم اظهارنامه مالیاتی و حل مشکلات مالیاتی راهنمایی کند. در این میان موسسه حسابداری تدبیر حساب با تجربه ای موفق در پرونده‌های مالی فراوان، می‌تواند شما را برای حل مشکلات مالیاتی همراهی نماید. در ادامه قصد داریم به بررسی انواع جرائم مالیاتی بپردازیم:

جرائم مالیاتی چیست؟

پرداخت مالیات در همه جای دنیا به عنوان یک وظیفه برای هر شهروند مطرح است. در این میان اگر شخصی که مشمول پرداخت مالیات است در پرداخت مالیات تاخیر کند یا مالیات را پرداخت نکند مرتکب جرائم مالیاتی شده است و طبق قانون باید مجازات شود.

مطابق قانون 7 کاری که بر اساس آن ها اگر مرتکب هر یک از آن‌ها شوید شما مجرم مالیاتی شناخته می‌شوید به صورت زیر است:

 • ثبت و تنظیم و یا استناد به دفاتر و اسناد حسابداری خلاف واقع
 • اختفا و پنهان کردن کسب و کار و درآمد واقعی از کسب و کار
 • انجام معامله و تنظیم قراردادهای خود یا کسب و کار خود به نام دیگران
 • جلوگیری از دسترسی ماموران مالیات به اطلاعات مالیاتی کسب وکار خود یا وارد کردن ضرری به دولت و یا سازمان امور مالیات مربوطه
 • عدم انجام تکلیف قانونی برای پرداخت مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول و یا کسر مالیات از مودیان به منظور پرداخت مالیات تکلیفی به سازمان امور مالیات
 • عدم انجام تکلیف تهیه و ارسال به موقع و صحیح اظهارنامه مالیاتی
 • استفاده کردن از کارت بازرگانی دیگران برای فرار از پرداخت مالیات

 


بیشتر بخوانید: مالیات بر درآمد چیست؟


انواع جرائم مالیاتی چیست؟

انواع جرائم مالیاتی چیست؟ - تدبیرحساب

جریمه مالیات عملکرد

هر ساله مودیان مالیاتی باید گزارشی کامل و جامع از میزان عملکرد، درآمد و هزینه‌های مربوط به کسب و کار خودشان را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند تا مالیاتی مربوط به کسب و کار آن‌ها مشخص شود.

طبق ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم، افرادی که قبل از پایان تاریخ مقرر در هر سال، نسبت به پرداخت مالیات مشخص شده خود به سازمان امور مالیاتی اقدامی نکنند مرتکب جرائم مالیاتی شده‌اند و باید جریمه‌ی 2.5 درصد به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت مالیات را علاوه بر مبلغ مالیات پرداخت نمایند. این مقدار پس از پایان تاریخ سررسید پرداخت، مشخص و محاسبه می‌گردد.

جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی

همانطور که می‌دانید یکی از وظایف صاحبان مشاغل و مودیان مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی است که اگر در این امر تاخیر کنند مشمول جریمه می‌شوند و مرتکب جرائم مالیاتی شده‌اند.

طبق ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم، در تمامی مواردی که مودیان مالیاتی باید برای پرداخت مالیات کسب و کار خود اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر کنند، اگر در زمان مشخص این وظیفه را انجام ندهند، باید جریمه غیرقابل بخشودگی را پرداخت کنند که برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل سی‌ درصد مالیات متعلق و برای سایر مودیان ده‌ درصد مالیات متعلق است. بر اساس این قانون همچنین مودیان مالیاتی و صاحبان مشاغلی که درآمد خود را پنهان و کتمان کنند، مرتکب جرائم مالیاتی شده‌اند و باید جریمه پرداخت کنند.

جریمه عدم ارسال ترازنامه و حساب سود و زیان

بر اساس قانون برخی از مودیان مالیاتی موظفند دفاتر قانونی را نگهداری کرده و در زمان مقرر به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند.

طبق ماده 193 قانون مالیات مستقیم، مودیانی که مکلفند دفاتر قانونی خود را نگهداری کنند، در صورتی که حساب ضرر و زیان و درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نکنند و نسبت به تسلیم ترازنامه اقدامی انجام ندهند مرتکب جرائم مالیاتی شده اند و باید بیست درصد مالیات برای هرکدام از موارد گفته شده جریمه پرداخت کنند. همچنین اگر اظهارنامه و ترازنامه مالیاتی در زمان معافیت توسط مودی تسلیم سازمان امور مالیاتی نشود این امر موجب عدم استفاده از معافیت مودی در همان سال می‌شود.

جریمه ثبت درآمد غیرواقعی

در صورتی که مودیان محترم مالیاتی در اظهارنامه مالیاتی خود درآمدی کمتر یا بیشتر از مقدار واقعی، به منظور فرار مالیاتی یا هر منظور دیگری، ثبت کنند مرتکب جرائم مالیاتی شده‌اند و باید جریمه شوند.

طبق ماده 194 مالیات مستقیم، مودیان مالیاتی که برای اجرای مقررات ماده 158 اظهارنامه مالیاتی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد، اگر درآمد شمول مالیات آنان با مقدار درآمد اعلام شده توسط خود مودی بیشتر از پانزده درصد اختلاف داشته باشد، علاوه بر جریمه مالیاتی که به مودی تعلق می‌گیرد تا سه سال پس از ابلاغ مالیات مشخص شده از هر تسهیلات و طرح بخشودگی محروم خواهد شد.

جریمه مدیران شرکت

یکی دیگر از جرائم مالیاتی این است که مدیران شرکت‌ها اقدامی در خصوص ارسال و تسلیم اظهارنامه مالیاتی به سازمان امورمالیاتی انجام ندهند.

براساس ماده 195 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که مدیران شخص حقوقی اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 114 را تسلیم سازمان امور مالیاتی ننمایند، مشمول جریمه مالیاتی دو درصد سرمایه پرداخت شده شخص در زمان انحلال می‌شود. همچنین اگر مودی اظهارنامه‌ای غیر واقعی تسلیم سازمان مربوطه نمایند، مشمول جریمه مالیاتی به مقدار یک درصد سرمایه پرداخت شده مودی در تاریخ انحلال می‌شود.

جریمه مدیران تصفیه

اگر مدیران، درآمد و دارایی یک شخص حقوقی را تقسیم کنند، پیش از اینکه تصفیه امور مالی و سپردن تامین انجام شود مرتکب جرائم مالیاتی می‌شوند.

طبق ماده 196 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که مدیر تصفیه در رابطه با تقسیم دارایی یک شخص حقوقی پیش از انجام تصفیه امور مالیاتی و یا پیش از سپردن تامین مشخص شده موضوع ماده 118 مرتکب جرائم مالیاتی شوند، باید جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات را پرداخت نمایند.

جریمه لیست حقوق و دستمزد

هر کارفرمایی باید لیست هزینه‌ها و قرارداد های خود با اشخاص و کارمندان خود را در زمان مشخص شده تسلیم سازمان امور مالیاتی نماید، در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی می‌شود و باید جریمه پرداخت کند.

طبق ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم، افرادی که بر اساس این قانون موظفند قراردادهای منعقد شده‌ی خود و یا صورت هزینه های خود را به سازمان امورد مالیاتی تسلیم نکنند و یا اطلاعاتی خلاف واقعیت در اظهارنامه مالیاتی ثبت کنند، مشمول جریمه ای برابر با دو درصد حقوق پرداختی در ارتباط با حقوق و یک درصد مبلغ قرارداد در ارتباط با پیمانکاری می‌شوند.


بیشتر بخوانید: فرار مالیاتی و مجازات آن در ایران


جریمه مالیات‌های تکلیفی

بر اساس قانون بعضی از افراد موظفند مالیات‌های تکلیفی پرداخت کنند که در صورت خودداری از این کار مرتکب جرائم مالیاتی می شوند.

جریمه مالیات‌های تکلیفی - تدبیرحساب

طبق ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی که موظف به کسر مالیات مودیان مالیاتی دیگر است در خصوص انجام وظایف خود تخلفی انجام دهد مشمول جریمه مالیاتی می‌شود و باید جریمه‌ای برابر با ده درصد مالیات پرداخت نشده در زمان مشخص شده و دو و نیم درصد مالیات برای هر ماه تاخیر از زمان مشخص شده در سررسید پرداخت می‌شوند. در صورتی که مالیات را فرد دریافت‌کننده وجه پرداخت کند، جریمه دو و نیم درصدی این ماده از قانون تا زمان پرداخت مالیات توسط مودی مالیاتی از مکلفین به کسر وصول می‌گردد.

جریمه عدم انجام تکالیف دفاتر اسناد رسمی

بر اساس ماده 200 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که دفاتر اسناد رسمی در موردی که در این قانون مکلف به انجام آن هستند تخلف نمایند، مرتکب جرائم مالیاتی شده‌اند و علاوه بر مسئولیت تضامنی سرردفتر با مودی مالیاتی، باید جریمه‌ای برابر با بیست درصد مالیات‌های متعلق مربوط پرداخت نمایند. همچنین در صورت تکرار تخلف بر اساس قانون محکوم به مجازات حبس تعزیری درجه شش می‌شوند.

جریمه مالیات بر ارزش افزوده

طبق ماده 22 قانون ارزش افزوده، مودیان مالیاتی باید 15 روز پس از پایان هر فصل اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس قانون ارزش افزوده تسلیم سازمان امورمالیاتی نمایند.

بر اساس ماده 22 قانون ارزش افزوده، مودیان مالیاتی در صورتی که تکالیف خود را در رابطه با این قانون انجام ندهند مشمول جریمه می‌‌شوند که جریمه های این ماده به صورت زیر است:

 • ثبت نام نکردن مودیان مالیاتی در زمان مشخص شده جریمه ای برابر با 75 درصد مالیات متعلق تا زمان ثبت نامه دارد.
 • جریمه‌ی عدم صدور صورت حساب برابر یا 1 برابر مالیات متعلق است.
 • جریمه‌ی عدم درج درست قیمت ها در صورت حساب برابر است با یک برابر اختلاف مالیات متعلق یا مبلغ اعلام شده.
 • جریمه‌ی عدم درج و یا تکمیل اطلاعات در صورت حساب طبق نمونه اعلام شده برابر با 25 درصد مالیات متلق است.
 • تسلیم نکردن اظهارنامه مالیاتی از زمان ثبت‌نام یا زمان شناسایی به بعد، جریمه‌ای برابر با 50 درصد مالیات متعلق دارد.
 • خودداری از ارائه دفاتر و اسناد بر اساس قانون جریمه‌ای معادل با 25 درصد مالیات متعلق دارد.

 

سخن پایانی

پرداخت مالیات یک وظیفه برای شهروندان و صاحبان مشاغل است. آگاهی از انواع جرائم مالیاتی به ما کمک می کند تا در زمان مقرر اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی کرده و طبق قانون تکالیف خود را در رابطه با این وظیفه انجام دهیم. در صورت بروز مشکل و نیاز به مشاوره، موسسه تدبیرحساب باارائه انواع خدمات حسابداری و همچنین مشاوره مالیاتی، همراهی مناسب برای رفع مشکلات مالی و مالیاتی شرکت شما خواهد بود.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *