استانداردهای حسابداری

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن رکین پاسخگویی و تصمیم گیریهای اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است. صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه خرید، فروش، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران، و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند.

ما مفتخریم، تمام خدمات خود را بر پایه استانداردهای حسابداری مصوب کشور ارائه می دهیم

استاندارهای حسابداری ضوابط شناسایی و اندازه گیری دارائیها، بدهیها، سرمایه، درآمدها و هزینه ها را مشخص می کند و در نتیجه دارای آثار و تبعات اقتصادی است، از این رو باید توسط مراجع مربوط و مسئول تدوین شود که این مهم را در ایران سازمان حسابرسی بر عهده دارد.
در ذیل کلیه استانداردهای مصوب و لازم الاجرا حال حاضر، جهت استفاده شما عزیزان قرار داده شده است.

 • نحوه ارائه صورت‌های مالی

 • صورت جریان وجوه نقد

 • درآمد عملیاتی

 • ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

 • رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

 • گزارش عملکرد مالی

 • حسابداری موجودی مواد و کالا

 • حسابداری پيمان‌های بلندمدت

 • حسابداری کمک‌های بلاعوض دولت

 • دارایی‌های ثابت مشهود

 • افشای اطلاعات اشخاص وابسته

 • حسابداری مخارج تأمین مالی

 • نحوه ارائه دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری

 • حسابداری سزمایه گذاری‌ها

 • آثار تغییر در نرخ ارز

 • دارایی‌های نامشهود

 • صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی

 • تركیب‌های تجاری

 • سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته

 • حسابداری اجاره‌ها

 • گزارشگری مالی میان دوره‌ای

 • حسابداری مشارکت‌های خاص

 • گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری

 • گزارشگری بر حسب قسمت‌های مختلف

 • فعالیت‌های كشاورزی

 • طرح‌های مزایای بازنشستگی

 • فعالیت‌های بیمه عمومی

 • فعالیت‌های ساخت املاک

 • سود هر سهم

 • دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

 • کاهش ارزش دارایی‌ها

 • مفاهیم نظری گزارشگری مالی