لیست اعضای هیات مدیره(الزامی)
نام کامل
شماره همراه
 
Drop files here or
فرمت‌های مجاز برای بارگذاری فایل: jpg, gif, png, pdf, jpeg, حداکثر حجم مجاز بارگذاری: 2 MB, Max. files: 10.