طراحی و اجرای کنترل‌های داخلی

نظارت و کنترل پروسهٔ اجرای کارها توسط کارمندان کسب‌وکارها یک ضرورت است. کنترل کیفیت و صحت فعالیت‌ها، هماهنگی و ارتباط درست بین واحدهای مختلف و همچنین مدیریت صحیح سطوح دسترسی افراد و واحدها، همگی به شما کمک می‌کنند مطمئن شوید کارها به بهترین شکل و بدون نقص انجام می‌شوند.
از طرفی، تغییر قوانین کشور در زمینه‌های گوناگون، افزایش انتظارات مشتریان، افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و پدیده‌های نوظهور بیش از پیش، اهمیت برپایی یک ساختار عملیاتی برای مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی را نشان می‌دهند.
موسسه حسابداری تدبیر حساب با ارزیابی کامل شرایط فعلی و شناسایی نقاط ضعف کنترل‌های موجود به شما کمک می‌کند خیالتان از انجام درست کارها راحت شود.

نیاز به جلسه مشاوره دارید؟