طرح سام

پرسشنامه طرح سام

  آیا برای سال ۹۶ (سال قبل) اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی ارسال نمودید؟

  بلیخیر

  [group group-864]

  آیا نام کاربری و کلمه عبور در سامانه سازمان امور مالیاتی را دراختیار دارید؟

  بلیخیر
  [/group]

  [group group-865]

  سال گذشته به چه صورتی اظهارنامه خود را ارسال نمودید:

  [/group]

  [group group-form]

  [/group]