طرح سام

پرسشنامه طرح سام

آیا برای سال ۹۶ (سال قبل) اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی ارسال نمودید؟

بلیخیر

آیا نام کاربری و کلمه عبور در سامانه سازمان امور مالیاتی را دراختیار دارید؟

بلیخیر

سال گذشته به چه صورتی اظهارنامه خود را ارسال نمودید: