عملیات بستن حساب‌ها

پایان سال مالی، وقت بستن حساب‌ها، رسیدگی به حساب‌های موقت و انتقال آن‌ها به سال بعد است. در این برهۀ زمانی است که می‌توانید دید شفاف و یکپارچه‌ای نسبت به وضعیت مالی شرکت‌تان در سال گذشته پیدا کنید.
همچنین شما باید در پایان سال مالی، برای تکمیل و ارسال مدارک قانونی موردنیاز، از جمله اظهارنامه مالیاتی، حساب‌های شرکت و همچنین صورت‌های مالی اقدام کنید.
این موضوع آن‌قدر مهم است که موسسه حسابداری تدبیر حساب، با تکیه بر تخصص و تجربه همکاران این مجموعه، ارائه خدمات اختصاصی برای بستن حساب‌ها را جزو فعالیت‌های خود قرار داده است.

نیاز به جلسه مشاوره دارید؟