مالیات ثبت شرکت

آیا ثبت شرکت مالیات دارد و میزان آن چقدر است؟

/
دولت برای تامین هزینه‌های اقدامات مختلف و ارائه خدمات به مردم  …